Üroloji Nedir?

uroloji

Üroloji Nedir?

Üroloji, erkek ve kadınlarda idrar yolları (böbrekler, üreterler, idrar torbası ve üretra) hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Ayrıca erkeklerde üreme organlarının (penis, prostat, testisler ve eklentileri) bozuklukları ile de ilgilenir. Bu organlarla ilgili problemler her iki cinsiyette ve hemen her yaş grubunda görülebildiği için ürolojik sağlık oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Üroloji cerrahi bir branş olarak anılsa da üroloji hekimlerinin iyi bir cerrah olmanın yanı sıra iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve kadın hastalıkları konularında da derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekmektedir. Ülkemizde tam olarak yasal bir düzenleme olmasa da Amerika ve Avrupa’da üroloji, çeşitli alt branşlara ayrılmaktadır. Bunlar

  1. Ürolojik onkoloji (ürolojik kanserler)

  2. Pediatrik üroloji (çocuklarda ürolojik hastalıklar)

  3. Böbrek nakli (renal transplantasyon)

  4. Erkek infertilitesi

  5. Taş hastalığı

  6. Kadın ürolojisi

  7. Nöroüroloji