Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, ya da diğer adı ile robot yardımlı cerrahi, özellikle komplike ameliyatların daha hassas, esnek ve kontrollü bir şekilde yapmalarına olanak sağlayan tekniktir. Ürolojide birkaç istisna dışında laparoskopik yöntemle birlikte uygulanır. Robotik cerrahi de laparoskopik cerrahide olduğu gibi cilde yapılan 5-10mm’lik kesilerden gerçekleştirilirken temel farkı...