Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

 

KVKK Alo 198 Hattı Çağrı Merkezi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu; bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

 

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c) Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

 

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.